Ara
Close this search box.

Haberler

27 Kasım 2021

ENDÜSTRİYEL AMBALAJLAR VE KULLANIMLARI – LARTON AMBALAJ

Ambalaj, ürünleri dış etkilerden korur. Onları bir arada tutarak; taşıma, depolama ve dağıtımını kolaylaştırır. Ürünün tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştırır. Bunlar metal, kâğıt, plastik, cam, karton vb. malzemelerden yapılmış dış koruyuculardır. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur. Ayrıca üzerinde taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçme ve kullanım kolaylığı sağlar. Üzerinde yazılı olan ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son kullanım tarihi, ürünün içeriği, üretici firmanın adı, kullanım açıklaması gibi tüm bilgiler, tüketiciye ve satış yapana büyük kolaylıklar sağlar.
Ürünün piyasada kendisine iyi bir yer edinebilmesi; doğru ve etkili bir paketleme malzemesinin seçimine bağlıdır. Aynı şekilde paketin tasarımına da bağlıdır. Ürünün yapısına uygun seçilen renklerle, uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmış, çekici, güzel görünümlü bir paket, tüketiciyi olumlu etkiler.

Paketleme ürünün tüm özelliklerini tüketiciye bildirebilir. Paket ürünün dilidir. Modern çağın gelişmesi ile birlikte ailelerin küçülmesi, yalnız yaşayan insan sayısının artması gibi etkenler özellikle tek kullanımlık paketlerin üretimini hızlandırmıştır. İnsanların bu yoğun çalışma temposunda yemeye, içmeye ve alışverişe ayırdıkları sürenin kısıtlı olması, kullanım ve taşıma kolaylığı nedeniyle paketli ürünler tercih edilmektedir. Bu yüzden gelişen ülkelerde paketli ürün tüketimi, gelişmemiş ülkelere oranla daha yüksektir.

AMBALAJIN TANIMI

Ürünün içeriğini ve çevresini koruyan, taşınma ve depolanmasını, satışını, kullanılmasını kolaylaştıran, ileride kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşlü bir malzemeyle kaplanması, sarılması, örtülmesi ya da birleştirilmesidir. Paket, ürün dizisindeki maddenin veya ürünün içine konulduğu kaplardır.

AMBALAJIN KAPSAMI

Paket  4 değişik düzeyde materyalden oluşabilir:

BİRİNCİL AMBALAJ

Ürünü doğrudan içine alan ilk, asıl, iç paketidir. Bazen ürünün tanınması için tek ve önemli bir araçtır. Ambalajın şekli ve yapısı tüketicinin ürünü algılamasında önemli bir faktördür. Birincil ambalajlar ayrıca ürünle ile ilgili bilgileri de verir. Birincil ambalaj (iç ambalaj), ürün için sargı, kap, kutu vb. şeyleri üretme ve dizayn etmeyi gerektiren faaliyettir ve ürünün birinci sargısıdır.

Tüketici paketi veya satış paketi da denir. Ürün ile doğrudan temas eden, nihai tüketiciye satılırken kullanılan pakettir. Ürünün kalitesi ve kullanımı hakkında bilgi içeren etiket ve kapak gibi ekstra birimleri de kapsar.

İKİNCİL AMBALAJ

Taşıma amaçlı kullanılan ambalajdır. Birincil ambalajı korur. İçerisindeki birincil ambalaj çıkarıldıktan sonra ikincil ambalaj atılır. Ürün için önemli olan birincil ambalaj olmasına rağmen reklam ve pazarlama açısından ikincil ambalajın önemi büyüktür. 

İkincil ambalaj (dış), temel amacı paketlenmiş ürünün toplu sevkini sağlamak ve gelebilecek zararlara karşı ürünü dış etkenlerden korumaktır.

Dış paket olarak da bilinir. Birincil ambalajı korur ve toplu sevk sırasında kolay taşıma uygulamaları için kullanılır. Tüketiciye satılacak ürünleri gruplandırmak için kullanılan pakettir. Shrink filmi buna örnek olarak verebiliriz.

NAKLİYE AMBALAJI

Depolama, taşıma ve tanıma için gerekli olan paketidir. Üçüncül ambalaj ya da nakliye ambalajı – taşıma/nakliye esnasında oluşabilecek fiziksel hasarları önlemek için bir dizi satış biriminin ya da ikincil ambalajların taşınmasını/nakliyesini kolaylaştırmak amacıyla kullanır (Örneğin, oluklu mukavva kutu). Satış ve grup ambalajlarının nakliye sırasında zarar görmemeleri ve taşınma esnasında kolaylık sağlanması amacıyla gruplanarak bir araya getirilmesinde kullanılır.

TAŞIMA AMBALAJI

Uluslararası Standartlar Örgütü ( ISO ) tarafından kabul edilen tip ve ölçülere uygun her türlü deniz, hava ve kara araçlarıyla taşınabilen konteynerler bu gruba girer, 

AMBALAJIN ÖNEMİ

Ambalajın tüketicinin dikkatini çekme ve ilgi uyandırma konusunda etkisi büyüktür. Müşteriler paket üzerindeki bilgiler sayesinde de bir değerlendirme yapabilirler. Bu durum satın alma davranışının ilk üç aşamasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla tüketicinin deneme aşamasına gelişinde, paketin etkisinin çok büyük olduğu söylenebilir.
paketlemenin en önemli görevlerinden biri her türlü evsel ve endüstriyel ürün için imalatçıdan müşteriye kadar uzanan yolda çok yönlü sağladığı korumadır. Maksimum korumayı sağlayacak uygun ambalaj malzemesi kullanılmaz ise, örneğin gıda maddelerinin çoğu kıssa zamanda bozulur, kurur ya da ıslanır, bu durum ise enzim ve bakteriler için uygun beslenme ortamı oluşturarak, sağlığa zararlı hale gelmelerine sebep olur.

Ayrıca iyi tasarlanmış bir paket, satışı artırıcı etki de yaratır. Her yönüyle iyi tasarlanmış bir paket, tüketicinin ürünü iyi bir rekabet ortamında diğerlerinden ayrıt edebilmesini sağlar. Tüketiciye parasının karşılığını aldığını gösterir. Tüketicide tekrar satın alma isteği uyandırır.

Paket sağlığa uygunluk sağlar. Paket ürünü korur. Paket ekonomi demektir. Paket ürünün bozulmasını engeller. Paket koruyucu tedbirdir. Paket masrafları azaltır. Paket bilgi verir.
Özetle; Ambalaj hayatımızın önemli bir parçasıdır.

Diğer Haberler