Ara
Close this search box.

Haberler

3 Kasım 2021

Dünyada Kağıt Üretimi ve Tüketimi

Kağıt, düzenli depolama alanlarındaki toplam atığın yaklaşık %26’sını oluşturmaktadır.
Kağıt üretimi; ormansızlaşmaya neden olur, çok miktarda enerji ve su kullanır ve hava kirliliği ve atık sorunlarına katkıda bulunur.

2010’dan 2060’a kadar, küresel selüloz ve kağıt tüketiminin iki katına çıkması bekleniyor. Aynı miktar kağıt atığı da olacaktır. Artan kağıt üretimi, dünya ormanları üzerinde zaten kritik durumda olan ve sürekli kötüleşen baskıyı daha da artıracaktır.
2001’den 2019’a kadar, küresel olarak toplam 386 milyon hektar orman kaybedildi (tüm orman türleri bir arada). Bu kayıp, 2000 yılından bu yana ağaç örtüsünde neredeyse %10’luk bir azalmayı temsil ediyor.
Teknolojik gelişmeler alışveriş yapma, bilgiye erişme, iletişim kurma ve bir şeyler üretme şeklimizi değiştiriyor.
E-ticaretin patlayıcı büyümesi, ambalaj malzemeleri talebi için giderek daha önemli bir itici güç haline geliyor. Tek tek teslim edilen mallar, mağazadan teslim edilen mallardan önemli ölçüde daha fazla ambalaj malzemesi gerektirir. Öte yandan, dijitalleşmenin grafik kağıt talebine baskı yaptığını inkar etmek mümkün değil. Küresel toplam ve kişi başına tüketim 2007’de zirve yaptı ve o zamandan beri düşüşte.
Dijitalleşme, kağıt hamuru ve kağıt üretim süreçlerinde devrim yaratıyor. Kalite ölçümü, öngörücü bakım ve optimizasyona yönelik endüstriyel IoT çözümleri, fabrika performansının iyileştirilmesi için birçok heyecan verici fırsat sunar.

2050 yılına kadar dünya nüfusunun 7,6 milyardan 9,8 milyara çıkması bekleniyor. Şehirlerde bugün olduğundan yaklaşık 2,5 milyar daha fazla insan yaşayacak.
Daha yüksek gelirle bağlantılı olan hızlanan kentleşme, selüloz, kağıt, kereste ve tekstil talebini yönlendiriyor. Kentsel alanlar da tipik olarak daha yüksek atık kağıt toplama oranlarına sahiptir ve bu da geri dönüştürülmüş kağıt ve karton üreticileri için daha büyük fırsatlar sağlar.

Ekonomik büyüme olmadan nüfus artışının dünya kağıt tüketimi üzerinde çok dramatik bir etkisi olmayacaktır çünkü dünya nüfusu, kişi başına kağıt tüketimi çok düşük olan yoksul bölgelerde en hızlı şekilde artmaktadır.

Kağıt Ağaçlardan Gelir…

Günümüz elektronik çağında, insanlar kağıtsız kalmayı düşünmeye başlıyor. Ancak bu çok önemli insan ürününe olan bağımlılığımızı kaybetmeden önce daha almamız gereken çok yol var. 
Gazetelerimizden kağıt ambalajlarımıza kadar, kağıt hala her yerde ve bunların çoğu, şaşırtıcı miktarda kağıt atığı yaratan çöplüklerimize düşüyor. Kağıdın ender ve değerli bir meta olduğu bir dönem vardı. Şimdi gezegenimizi dolduruyor. Başlangıçta bir iletişim aracı olarak icat edildi, ancak günümüzde kağıt daha çok ambalaj için kullanılıyor.
Kağıt üretmek, plastik torba üretmek için harcanan enerjinin iki katını gerektirir. Üretmek için her şey enerji gerektirir. 
Kağıt söz konusu olduğunda, ağaçların kesilmesini de içerir. Ormansızlaşma, bu zamanlarda karşı karşıya olduğumuz temel çevre sorunlarından biridir. Tüm küresel odun hasadının %42’si kağıt yapımında kullanılıyor. Bu ürün için hayat kurtaran ağaçlarımızı kesmeye gerçekten değer mi?
Bu ilginç kağıt israfı gerçeklerini sizinle paylaşalım. Ürünleri tamamlanmış haliyle görmeye o kadar alışkınız ki, nasıl üretildiklerini ve onları attıktan sonra ne olacağını nadiren düşünürüz.

Kağıt ve Kağıt Atıkları Hakkında Gerçekler

 • Siz bu cümleyi okumayı bitirene kadar yaklaşık 199 tondan fazla kağıt üretildi (15 saniyedeki kağıt üretimi).
 • 1 kilogram kağıt yapmak için 324 litre su kullanılır.
 • Bir adet A4 kağıt yapmak için 10 litre suya ihtiyaç vardır.
 • Kağıdın %93’ü ağaçlardan geliyor.
 • İşletmelerin atıklarının %50’si kâğıttan oluşmaktadır.
 • Bir derginin pazar baskısını basmak için 75.000 ağaç gerekir!
 • 1 ton kağıdı geri dönüştürmek yaklaşık 682,5 galon yağ, 26,500 litre su ve 17 ağaç tasarrufu sağlar.
 • Paketleme, çöplerimizin 1/3’ünü veya daha fazlasını oluşturur.
 • Ofisler yılda 12,1 trilyon yaprak kağıt kullanıyor.
 • Kağıt, düzenli depolama atıklarının %25’ini ve belediye atıklarının %33’ünü oluşturmaktadır.
 • Elektronik devrim nedeniyle kağıt kullanımının azalması öngörülüyordu. Olmadı. Kağıt talebinin 2030’dan önce iki katına çıkması bekleniyor.
 • Her 1 ağaç 3 kişinin nefes alması için yeterli oksijeni üretir.
 • Küresel tuvalet kağıdı tüketimi kabaca 22 milyar kilometre (eğer varsa) veya 42 milyon tondur. Tüm bu kağıtlar ile dünya gezegeninin çevresini 50.000 defa dolaşabilirsiniz.

İş Dünyasında Kağıt

 • İşletmelerin çoğu hala esas olarak kağıda bağımlıdır. Kağıda dayalı belgelerin büyük ölçüde kaybolmasına neden olan yangın veya sel, bugünün işletmelerinin %70’inden fazlasını yalnızca üç hafta içinde batırır.
 • Şirketler basılı formlara yılda 120 milyar dolardan fazla harcıyor.
 • Bu basılı formların çoğu yalnızca üç ay içinde geçerliliğini yitiriyor.
 • Genel olarak, ofislerde basılan tüm sayfaların yaklaşık %45’i (neredeyse yarısı!) Sonunda çöp kutusuna atılır.
 • Dahası, ortalama olarak şirketler tüm kağıt belgelerinin yaklaşık %7,5’ini tamamen kaybeder.
 • Ve sonra kayıp belgeyi bulmak için yaklaşık 122 dolar harcıyorlar.
 • Ortalama olarak şirketler, kayıp belgeleri bulmaya çalışmak için her yıl yaklaşık 4 hafta harcıyor.  
 • Ayrıca çok kopyalıyoruz: tipik bir belge 9-11 kez kopyalanır.
 • İşletmelerde toplam kağıt tüketimi artmaya devam ediyor. Ortalama bir işte kağıt kullanımı yılda %22 artmaktadır, bu da kağıt maliyetlerinin her 3,3 yılda iki katına çıktığı anlamına gelmektedir.
 • Ortalama bir ofis çalışanı, her yıl yaklaşık 10.000 sayfa kağıt yazdırıyor.
 • Her 12 dosya dolabının bakımı genellikle ek bir çalışan gerektirir.
 • Çalışanlar, zamanlarının %30-40’ını e-postalarda ve dosya dolaplarında kilitli bilgileri aramak için harcarlar – ortalama dosyalama masrafları ayda yaklaşık 20 dolardır.
 • Bir dosya dolabında yanlış dosyalanan her belgenin bir şirkete 125 dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Kayıp bir belgenin maliyeti 350-700 $ arasındadır. Büyük şirketler her 12 saniyede bir belge kaybedebilir!

İşte Bazı Özel Küresel Tüketim Oranları

 • Türkiye, kağıt tüketiminde dünya sıralamasında 16. ülkedir. Ülkemizin yıllık kağıt tüketim miktarı yaklaşık olarak 6 milyon ton civarındadır. Bununla beraber Türkiye’nin kağıt üretim kapasitesi 3,8 milyon tonu bulmuştur. Ancak henüz üretim miktarımız tüketim ihtiyacımızı karşılayamadığından ne yazık ki 3 milyar dolar civarında yurt dışına harcama yapıyoruz.

  • Arap ülkelerinde yıllık kişi başına ortalama 13,5 kg kağıt tüketimi.
  • Suriye’de kişi başına yıllık 12 kg kağıt tüketimi.
  • Lübnan’da kişi başına yıllık 11 kg kağıt tüketimi.
  • Kuveyt’te kişi başına yıllık 38 kg kağıt tüketimi.
  • BAE’de kişi başına yıllık 32 kg kağıt tüketimi.
  • Suudi Arabistan’da kişi başına yıllık 26 kg kağıt tüketimi.
  • Mısır’da kişi başına yıllık 10 kg kağıt tüketimi.
  • Rusya’da kişi başına yıllık ortalama 14 kg kağıt tüketimi.
  • Avustralya’da kişi başına yıllık ortalama 141 kg kağıt tüketimi.
  • İtalya’da kişi başına yıllık ortalama 158 kg kağıt tüketimi.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık kişi başına ortalama 334 kg kağıt tüketimi.
  • İngiltere’de kişi başına ortalama 208 kg kağıt tüketimi.

Kağıt Hakkında Genel İstatistikler ve Gerçekler (Tüketim ve Üretim)

 • Kağıt, tarihin en önemli icatlarından biridir. 
  Kağıt tüketimi sürdürülemez seviyelerde ve küresel olarak artıyor, özellikle Asya’da, Afrika gibi dünyanın bazı bölgelerinde eşit olmayan erişim seviyelerinde kalıyor. Bazı istatistiklere ulaşmak için yapılmış araştırmalar var. 
  Almanya’nın kağıt endüstrisi Avrupa’da bir numaradır. 3.000 çeşit kağıt cinsi ile cirosu 14.9 milyar Euro ve yıllık üretimi 23.2 milyon tondur. Bölgedeki kağıt talebinin, yıllık %4’e yakın bir oranda Doğu Avrupa büyümesinin etkisiyle 2025 yılına kadar %2,0 oranında artması bekleniyor. Avrupa uzun bir durgunluk döneminden muzdariptir, ancak son yıllarda kağıt talebi ekonomiyle birlikte toparlandı. Sınırlı nüfus artışına sahip olgun bir pazar için, uzun vadeli talep artışının %1,6/ yıl gibi ılımlı bir hızda devam edeceği düşünülmektedir.
  Amerikalılar 90 milyon kısa tondan fazla kağıt ve karton kullanıyor. Kişi başına 221 kilogram tüketen Kuzey Amerika, herhangi bir bölgede dünyanın en yüksek kişi başına kağıt tüketimine sahip ülke. ABD, 71 milyon metrik tonu aşan tüketim oranıyla en çok kağıt tüketilen ikinci ülkedir. Kuzey Amerika’daki kağıt pazarı büyüme oranı, özellikle AFH (Evden Uzakta) segmentinin güçlü büyümesi nedeniyle ortalamanın üzerinde olmuştur. Kıtanın diğer tarafında, Latin Amerika ülkeleri siyasi ve ekonomik sorunlar ile değişen ekonomik performanslardan muzdarip olmaya devam ettiler. Bu kağıt pazarının bir sonucu olarak, farklı ülkeler arasında farklılıklar olmuştur.
  Çin, dünyanın en büyük kağıt ve karton tüketicisidir. Çin, yılda 103 milyon metrik tondan fazla kullanıyor. 

  • Küresel kağıt kullanımı son 40 yılda %400 arttı.
  • ABD’deki ortalama bir kişi her yıl 700 pounddan fazla kağıt kullanıyor. Bu, dünya çapında kişi başına en yüksek kağıt kullanım rakamıdır.
  • ABD’de son 20 yılda kağıt ürünleri kullanımı 208 milyon tona (92 milyon tondan) %126 artışla ulaştı .
  • ABD’de her yıl 24 milyardan fazla gazete, 350 milyon dergi ve 2 milyardan fazla kitap yayınlanmaktadır.

  Küresel rekabet, üretimi Batı’dan Asya’daki düşük maliyetli bölgelere kaydırdı. Bu, küresel ekonomik ağırlık merkezini Doğu’ya kaydırdı ve orta sınıfın patlayıcı büyümesini körüklüyor.
  Asya’daki hızlı ekonomik büyüme, yeni üretim lokasyonlarında gelirleri ve kağıt ürünlerine olan talebi artırıyor.

  Büyüyen orta sınıf, muhtemelen gelecek on yıllar için geleneksel kağıt hamuru ve kağıt ürünleri için en önemli pozitif faktördür. Yılda yaklaşık 140 milyon kişinin orta sınıfa katıldığı tahmin ediliyor ve bu oran hızlanıyor. Orta sınıfa yeni girenlerin ezici bir çoğunluğu Asya’da yaşayacak.
  Çevre bilincinin artması, yenilenebilir, geri dönüştürülebilir ürünlere olan talebi desteklemektedir.
  İklim değişikliği birçokları tarafından gezegenimizin refahına yönelik ana tehdit olarak görülüyor. Bu, plastiklerin neden olduğu sınırlı kaynaklar ve okyanus kirliliği için rekabetle birleştiğinde, tüm geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir ürünlerin, hammaddelerin ve enerji kaynaklarının durumunu iyileştiriyor.
  Selüloz ve kağıt endüstrisi, günümüz çevre sorunlarının birçoğu için bir çözüm sağlayıcı olarak ortaya çıktı ve imajı önemli ölçüde iyileşti. Ahşap esaslı malzeme ve ürünler; ambalaj, tekstil, kimyasallar, yapı malzemeleri, enerji üretimi ve yakıt olarak fosil yakıt esaslı ürünlerin yerini almaktadır.

Kağıt Atıklarının Çevresel Etkileri

 • Ormansızlaşma, akılsız kağıt kullanımımızın birincil etkisidir. Koruma grupları, ekolojik açıdan zengin ormanları koruma ve ticari erişimi sınırlama konusunda takdire şayan bir ilerleme kaydetti. Bu, insanlık için büyük bir ilerleme! Bir ağacın ne kadar büyüyeceğini bir düşünün. Sadece oksijen yayan ve gezegeni daha fazla küresel ısınmadan koruyan ağaçlarımızın boşa harcandığını fark ediyoruz.
  Kağıt kirliliği, kağıt atıklarının bir başka etkisidir ve ciddi bir sorundur. 2020 yılına kadar kağıt fabrikalarının her yıl 500.000.000 ton kağıt ve karton üreteceği tahmin ediliyor. Çünkü bu ürüne ihtiyacımız var ve kullanımda bir azalma, ufukta görünmüyor. Selüloz ve kağıt, hava, su ve toprağın en büyük 3. endüstriyel kirleticisi. Üretim sırasında klor bazlı ağartıcılar kullanılır ve bu da toksik maddelerin su, hava ve toprağımıza salınmasına neden olur. Kağıt çürüdüğünde CO2’den 25 kat daha toksik olan metan gazı çıkarır.

  Selüloz ve kağıt, hem Kanada hem de ABD’deki tüm endüstriler arasında üçüncü en büyük hava, su ve toprak kirleticisi. Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi her yıl 100 milyon kilogramdan fazla zehirli kirlilik salmaktadır.
  Avrupa ülkeleri, kağıt ürünleri üretmek için her yıl yaklaşık 68 milyon ağacı kesiyor.
  Ortalama olarak kağıt, tahta ve ağaçlardan yapılan diğer ürünlerde kişi başına yılda 7 ağaç kullanılıyor. Bu, yılda yaklaşık 2 milyar ağaç demektir!
  Kağıt üretimi nedeniyle her yıl tahmini 18 milyon dönümlük orman kaybedilmektedir. Bu, her dakika 20 futbol sahasına eşittir.
  Küresel kağıt havlu kullanımı her yıl 254 milyon çöpe dönüşüyor  (günde 3.000 ton atık, bu da 51.000 ağacın kesilmesine eşdeğer). ABD’de her yıl ev başına tasarruf edilen yalnızca üç kağıt havlu rulosu 120.000 ton daha az atığa yol açabilir ve atık işleme maliyetlerinde 4,1 milyon dolar tasarruf sağlayabilir. 
  Kağıt, şehir çöplüklerindeki kentsel katı atığın %26’sına yakınını oluşturmaktadır.

Kağıt İsrafını ve Kirliliği Azaltmanın 10 Kolay Yolu

  1. Tüm kağıt atıklarınızı geri dönüştürün.
  2. Bilinçli bir tüketici olun ve “%100 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş atık” satın alın. Sürdürülebilir yönetilen ormanlardan gelen geri dönüştürülmüş kağıt malzemeleri satın alın.
  3. Ofiste kağıdı yeniden kullanın. Örneğin yalnızca bir tarafını kullandıysanız, atmak yerine toplayın. Bu kağıtları ciltleyebilir ve diğer tarafı kullanarak bir defter yapabilirsiniz. Bu küçük çaba kağıt israfını% 50 azaltır
  4. Hali hazırda bir dosyanın taranmış bir kopyasına sahipseniz, gerçekten gerekmedikçe artık yazdırmayın.
  5. Müşteriler ve müşterilerle iletişim kurarken kağıt yerine e-posta kullanın.
  6. Yeniden kullanılabilir eşyaları ofis kilerinde saklayarak kağıt bardak ve tek kullanımlık kağıt tabak kullanımını azaltın.
  7. Ofis arkadaşlarınızı ve arkadaşlarınızı kağıtlarını geri dönüşüm kutularına koyarak geri dönüştürmeye teşvik edin.
  8. “Klorsuz Proses” kağıt malzemelerde ısrar edin.
  9. Kağıt ambalajı en az olan ürünleri satın alın. Çevre dostu uygulamaları takip eden işletmeleri teşvik edin.
  10. Dosyalarınızı ve notlarınızı saklamak için tabletler, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi en son teknolojilerden yararlanın.
  11. İşletmeniz çok sayıda belge üretiyorsa, yazılım tabanlı bir Belge Yönetim Sistemi kullanmaktan faydalanırsınız. Kağıt maliyetinden de bir miktar tasarruf edeceksiniz!
  12. Tek tarafa yazdırmak gerekli olmadığında, kağıdın her iki tarafına da yazdırın (dubleks yazdırma). Bu, kağıt kullanımını (ve maliyetleri) %50 azaltmanın basit bir yoludur.
  13. İnce kağıt kullanın. Bu, hem kullanım hem de maliyet açısından kağıtta % 20’ye kadar tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
  14. Kağıt not almak yerine bir beyaz tahta deneyin.
  15. Yazdırmadan önce düşünün. Bunu gerçekten yazdırmanız gerekiyor mu? Tüm belgeyi yazdırmanız mı gerekiyor, yoksa yalnızca bir veya iki sayfayla idare edebilir misiniz?
  16. Yazdırmadan önce belgenizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Yeniden baskı, kağıt ve para israfına neden olur.
  17. Kağıt yerine bez peçete kullanın.
  18. Kağıt havlu yerine bez kullanın.

  Tüketici olarak, kağıt ve diğer kağıt ürünlerini kullanma ve atma şekliniz kağıt atıklarımızı büyük ölçüde etkiler. Sizin açınızdan bu küçük çabalar, bugünkü kirlilik sorunlarımızın çözümüne değerli bir katkı olacaktır.

Diğer Haberler