Ara
Close this search box.

SUN-KA SUNGURLU KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hacettepe Mah. 11111 Sk. Sunka Kağıt Fb. Blok No: 1 Sungurlu/ÇORUM adresinde mukim Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (‘Sun-Ka”), olarak Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Sunk-Ka; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3. kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Sun-Ka tarafından, başta 6102 sayılı Kanun’da sayılan görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Sun-Ka ve Sun-Ka ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve Sun-Ka faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Ad soyad

·Cinsiyet

·Uyruk

·Doğum tarihi

·Doğum yeri

·İmza

·T.C. kimlik No

·Medeni Hali

·SGK No

 

 

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Hissedar/Ortak

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Ziyaretçi

·İş ortağı

·Müşteri

·Müşteri çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel müşteri çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel iş ortağı

·Alt işveren çalışanı/yetkilisi

 

 

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, ticari ilişki, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış ve sevkiyat süreçleri, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

 

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması

· Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin raporlanması

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

6698 s. Kanun madde 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Adres

·E-posta adresi

·İkametgâh

·İletişim adresi

·Telefon Numarası

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Hissedar/Ortak

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Ziyaretçi

·İş ortağı

·Müşteri

·Müşteri çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel müşteri çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel iş ortağı

·Alt işveren çalışanı/yetkilisi

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, üyelik, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, anket, haber, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

 

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

6698 s. Kanun madde 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekan Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Giriş çıkış kayıtları

·Sun-Ka lokasyonlarında bulunan kamera kayıtları

 

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Hissedar/Ortak

·Tedarikçi çalışanı

·Tedarikçi yetkilisi

·Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

·Ziyaretçi

·Müşteri

·Müşteri yetkilisi/çalışanı

·Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel müşteri çalışanı/yetkilisi

·Potansiyel iş ortağı

·Alt işveren çalışanı/yetkilisi

·İş Ortağı

Sun-Ka lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

 

·4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun Madde 5/2 (e ) : e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

6698 s. Kanun Madde 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Cookie Kayıtları

·IP adresi bilgileri

·IP Adresi İzleme

·İnternet Erişim Kayıt Log’ları

·İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

·Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)

·Şifre ve parola bilgileri vb.

·Çalışan

·Ziyaretçi

Sun-Ka’ya ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Sun-Ka ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden Sun-Ka ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.

·5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·Erişim yetkilerinin yürütülmesi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Sun-Ka faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Talep / şikayetlerin takibi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Fotoğraf

·Kamera Kayıtları

 

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Ziyaretçi

 

Sun-Ka nezdinde iş başvurusu esnasında sunulan fotoğraflar ve kapalı devre güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

· 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Sun-Ka faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Fatura

·Senet

·Çek

·Sipariş bilgisi

·Talep bilgisi

 

 

·Müşteri

 

Mal ve/veya hizmet satın alım, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

·213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması

·Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Banka bilgileri

·Hesap bilgileri

·Kart bilgileri

 

 

·Çalışan

·Müşteri

·Tedarikçi

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

·4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

 

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Alışveriş geçmiş bilgileri

 

·Müşteri

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

·Sun-Ka ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

·Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s.Kanun madde 5/2 (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Diploma bilgileri,

·Gidilen kurslar,

·Meslek içi eğitim bilgileri,

·Sertifikalar,

·Transkript bilgileri

·Çalışan

·Çalışan adayı

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Sun-Ka faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

HUKUKİ İŞLEM

Hukuki İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Sözleşme, bilgi güvenliği ve gizlilik taahhütnameleri,

·Yetkili kurumlardan gelen yasal evrak bilgisi, icra dosya bilgileri, dava dosya bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, bilgi güvenliği taahhütnameleri,

·İcra maaş haczi ve nafaka bilgileri, mahkeme tutanakları, sözleşme, polis tutanakları, yasal takip bilgisi, dava dosyasındaki bilgiler

·Çalışan

·İş Ortağı

·Tedarikçi

Dava konusu taraflara ilişkin bilgi mahkemelerden, sözleşmelerde taraf bilgisinden, çalışanların maaş hacizlerinde icra dairelerinden, kişinin kendisinden elde edilmektedir.

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

·Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

·Mevzuattan kaynaklı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·Özlük dosyasının oluşturulması,

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

LOKASYON

Lokasyon Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· GPS Verileri

· Çalışan

 

Sun-Ka’ya ait araçlarda bulunan takip sistemi aracılığıyla ilgili kişinin kendisinden otomatik yollarla elde edilmektedir.

·Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

·Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

SAĞLIK BİLGİSİ

Sağlık Bilgileri Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Kişisel Sağlık Bilgileri

· Kan Grubu Bilgisi

· Çalışan

Çalışanların hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

 

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

· Yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi

 

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 6/2 : Açık Rıza

CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK BİLGİSİ

Ceza Mahkumiyeti Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

· Adli Sicil Kaydı

· Çalışan

Çalışanların hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 6/2 : Açık Rıza

           
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Sun-Ka tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve açık rızanız olması halinde sınırlı ve gerekli olması kaydıyla yurtdışına aktarılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Herkese açık

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İş Ortakları

·Tedarikçiler

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması

· Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İş Ortakları

·Tedarikçiler

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/Hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Fiziksel mekân güvenliğinin temini

· İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

· Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Sun-Ka faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Talep / şikayetlerin takibi

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·Sun-Ka faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

MÜŞTERİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İş Ortakları

 

·213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

·Ücret politikasının yürütülmesi

·Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·Sun-Ka ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

·Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İş Ortakları

 

·4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

·İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·Sun-Ka faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

HUKUKİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

· İş Ortakları

·  Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·  Talep / Şikayetlerin Takibi

·  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

LOKASYON

  Aktarım Yapılan Taraflar

  Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İş Ortakları

 

· Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

SAĞLIK BİLGİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları

· Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

· Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

· İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

    

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Sun-Ka tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Hacettepe Mah. 11111 Sk. Sunka Kağıt Fb. Blok No: 1 Sungurlu/ÇORUM bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan sunkakagitcilik@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@larton.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.